ArgosLogo72.gif (58658 bytes)

Photos: MIR_2003_2

Stefano Figoni und sein Level II Versuch
[140 KB]
Stefano Figoni und sein Level II Versuch
P6290003.JPG
[142 KB]
P6290005.JPG
[141 KB]
P6290006.JPG
[142 KB]
P6290007.JPG
[153 KB]
P6290008.JPG
[154 KB]
P6290009.JPG
[155 KB]
P6290010.JPG
[155 KB]
P6290011.JPG
[152 KB]
P6290012.JPG
[155 KB]
P6290013.JPG
[144 KB]
P6290014.JPG
[132 KB]

 | 1 | 2 | 3 | next --> (Page: 1/3)

All pictures are copyrighted by ARGOS 2003


E-Mail to:

| Home | Infos | Raketen | Safety | Aktivitaeten | KnowHowMembers | Links |

Last update:
30.06.2003